BLOG

Iniciatíva SAVE ME a pôvod jej vzniku

 

 

Keď sme túto myšlienku začiatkom roka hovorili rodine, pozerali na nás ako na bláznov. Zo začiatku nápadu nikto nerozumel a vysvetľovalo sa to ťažko, keď sme ešte ani samy nevedeli, čo bude finálny výsledok. Kto ma pozná, vie, že slovné spojenie „nedá sa“ pre mňa neexistuje a tak som začiatkom roka začala dávať dokopy všetky informácie, fakty a podnikateľský plán, aby sme našej myšlienke vdýchli život.

 

Situácia, ktorú sme okolo nás sledovali už od začiatku roka 2020 bola extrémna v mnohých ohľadoch, no nie len v tých zdravotných. To čo sa začiatkom roka začalo diať okolo nás zasiahlo každého bez výnimky, či už to bol súkromný alebo pracovný život. Obrovské negatívne vplyvy situácia mala a stále má najmä na podniky a ako sa časom ukázalo, najmä na tie z odvetvia cestovného ruchu. Dlho avizovaná pomoc zo strany štátu, ktorá mala tieto podniky zachrániť, však v praxi vyzerala oveľa inak, príspevky boli právne ošetrené tak, že vyšli len málokomu a podniky a hlavne ich majitelia sa tak dostali pred ťažké rozhodnutie ako ďalej. Mnohí z nich použili nemalé finančné prostriedky na prispôsobenie sa opatreniam, ktoré vláda nastolila, minuli všetky finančné rezervy z predošlých rokov a mnoho z nich sa aj napriek tomu nevyhlo jednému – prepúšťaniu zamestnancov.

 

 

 

 

Celková nezamestnanosť v roku 2020 vzrástla na 6,7% a na konci roka bolo bez práce približne 189,8 tisíc ľudí. Koncom roka 2019, kedy sa pandémia len rozbiehala to bolo okolo 154, tisíc ľudí, nárast teda bol za jeden rok pandémie naozaj výrazný.  Z podielovo významnejších odvetví za celý rok 2020 sa najvýraznejšie zvýšil počet nezamestnaných, ktorí naposledy pracovali v priemysle a v ubytovacích a stravovacích službách. Celkovo rok 2020 priniesol v tomto odvetví 17,1 tisíc nových nezamestnaných a rozdiel oproti poslednému kvartálu roka 2019 bol až o 16%. 

 

Situácia v cestovnom ruchu nemala vplyv len na zamestnanosť, ale aj na obrovské množstvo rodín, ktoré v tejto oblasti pracovali. Mnohé podniky a krásne miesta, kam sme radi chodievali sú rodinné podniky, ktoré do vzniku svojho podnikania vložili nie len celoživotné úspory, ale aj množstvo času a energie. V týchto podnikoch často pracujú celé rodiny a tak situácia a pokles tržieb ovplyvnil všetkých a dokonca aj tých najmenších. Mnoho menších ubytovacích zariadení sú práve penzióny alebo menšie hotely, ktoré prevádzkujú celé rodiny. V tejto oblasti bol pokles návštevnosti aj domácimi a rovnako aj zahraničnými turistami obrovský. Počet hostí ubytovacích zariadení v SR v roku 2020 klesol v dôsledku pandémie Covid-19 o polovicu na 3,2 milióna osôb, bolo to najmenej za posledných dvadsať rokov. Prepad prišiel po rekordnom turistickom roku 2019 so 6,4 miliónmi návštevníkov. Tržby za celý rok boli medziročne nižšie o 46,4 %, hlbšiemu prepadu zabránili silné mesiace na začiatku roka a oživenie počas leta.

 

 

 

 

Pri cestovnom ruchu a rodinných podnikoch hovoríme aj o cestovných kanceláriách, ktorých na Slovensku je naozaj málo. Mnoho z nich sprostredkovávalo nie len zahraničné pobyty, ale práve aj pobyty na území Slovenska, ktoré v posledných rokoch pred pandémiou boli mimoriadne obľúbené. Cestovanie celkovo predstavuje pre mnohých ten najväčší relax, oddych a odmenu za často celoročnú prácu. Dopriať si raz za rok dovolenku v zahraničí bolo pre niekoho luxusom a pre iného zas úplnou nevyhnutnosťou.  Obdobie pandémie stoplo cestovanie do zahraničia a práve mnoho menších, rodinných cestovných agentúr tak položilo na kolená. Príspevky zo strany štátu pre tento segment boli v mnohých prípadoch úplne minimálne a na tieto podniky a najmä rodiny sa tak povediac mierne pozabudlo. Tržby cestovných agentúr boli v roku 2019, kedy bol rozmach cestovania do zahraničia výrazný na úrovni 100,2 tisíc eur -  z celkového objemu toto odvetvie však predstavuje stále len mizivé %.  V roku 2020 už tržby z činnosti cestovných kancelárií a agentúr poklesli na 38,3 tisíc eur, čo znamená celkový pokles až o 61,7%. Z celkového pohľadu sa práve cestovné agentúry a kancelária považujú za najviac zasiahnuté aktuálnou ekonomickou krízou spôsobenou obdobím pandémie.  

 

 

 

 

Práve situácia mnohých ľudí a rodín, ktoré poznáme nás viedla k vytvoreniu iniciatívy SAVE ME a možnosti týmto podnikom a ľuďom pomôcť. Vytvorili sme projekt, ktorého hlavným cieľom je zachrániť nie len podniky samotné, ale aj ľudí, ktorí v týchto podnikoch pracovali a pre nepriaznivú situáciu prišli o prácu. Cestovný ruch na Slovensku je dôležitým odvetvím pre nás všetkých a stojí za to ho zachrániť. Hlavnou myšlienkou iniciatívy SAVE ME je sprostredkovanie príbehu týchto ľudí všetkým, ktorým táto situácia nie je ukradnutá. Hľadať pomoc na strane štátu je už pre týchto ľudí viac než zbytočná a čakať na zázrak už rovnako nemá zmysel. Sila, ktorá je práve v ľuďoch samotných je tá najväčšia, akú poznáme. Nie je preto čas už čakať na niekoho kto tieto krásne miesta zachráni, je čas pomôcť si navzájom. 

Dlho sme sa zamýšľali nad tým, aký spôsob nájsť, aby sme tieto podniky vedeli podporiť aj finančne. Myšlienka spojiť podnikanie, ktoré má aj v aktuálnej situácii možnosť prosperovať s pomocou podnikaniu, ktoré také šťastie nemá, preto na seba nenechala dlho čakať. Vznikol produkt, ktorý nie len svojím názvom, ale aj svojím posolstvom má za hlavný cieľ pomáhať. 

 

Kúpou produktu od značky SAVE ME pomáhaš aj ty zachrániť cestovný ruch na Slovensku.