VYROBENÉ S REŠPEKTOM 

Bavlník je prírodná surovina, ktorá sa vo svete využíva v obrovských objemoch a často aj vo výrobkoch, pri ktorých to na prvý pohľad ani nezistíme. Je to rastlina veľmi náročná na spracovanie. K vyprodukovaniu 0,5 kg bavlny je potreba až 3500 litrov vody, pričom sa využije veľké množstvo pesticídov a hnojív. Výrobcovia sa tak spojili a s cieľom ochrany životného prostredia začali spracovávať organickú bavlnu. Proces výroby organickej bavlny je úplne iný ako je to pri klasickej komerčnej bavlne. K tomu, aby mohla byť bavlna certifikovaná ako organická, na poli na ktorom sa spracúva sa 3 roky nemôžu používať žiadne pesticídy a pestovanie je striedavé, tak aby si pôda mohla oddýchnuť. Zároveň musí ísť o výlučne geneticky nemodifikovanú bavlnu, kde sa pri pestovaní namiesto syntetických hnojív používa organický hnoj a namiesto zdraviu škodlivých pesticídov sa využíVajú biologický škodci. Udržateľný spôsob výroby sa prejaví aj na samotnej cene organickej bavlny, avšak z hľadiska životného prostredia je výroba komerčnej bavlny oveľa  drahšia.

 

Textil použvaný pri každom kúsku Značky SAVE ME je certifikovaný GOTS (Global organic Textile Standard). Certifikáciu dodávateľa textilu je možné si overiť kliknutím na nižšie uvedené logo.

Planéta ťa potrebuje - Začni od seba.

Z LÁSKY K   

Organizácia PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) sa hlási k najväčšej organizácii pre práva zvierat na svete, s viac ako piatimi miliónmi priaznivcov. Organizácia sa zaviazala zrušiť hromadný chov zvierat, chov kožušín a testovanie na zvieratách.

 

Logo „PETA-Approved Vegan“ umožňuje spoločnostiam, ktoré predávajú odevy, doplnky, nábytok alebo bytové dekorácie, zdôrazniť svoje vegánske úmysly a pomôcť spotrebiteľom nájsť výrobky, ktoré pri svojej výrobe žiadnym spôsobom neohrozovali zvieratká, ani neuskutočňovali žiadne testy na zvieratách pri  testovaní prísad, receptúr alebo hotových výrobkov.

 

Textil použvaný pri každom kúsku Značky SAVE ME je certifikovaný PETA approved VEGAN. Certifikáciu dodávateľa textilu je možné si overiť kliknutím na nižšie uvedené logo.

SPRAVODLIVÝ OBCHOD (FAIR TRADE) JE OBCHODNÝM PARTNERSTVOM ZALOŽENÝM NA SPOLUPRÁCI, TRANSPARENTNOSTI A REŠPEKTE.VĎAKA KTORÝM SA SPOLOČNOSŤ USILUJE DOSIAHNUŤ VÄČŠIU ROVNOVÁHU V MEDZINÁRODNOM OBCHODE. PRACOVNÉ PODMIENKY A OHODNOTENIE PRÁCE V ROZVOJOVÝCH KRAJINÁCH SÚ EŠTE STÁLE ČASTO DISKUTOVANOU TÉMOU.

 

PRODUKTY SÚ VYRÁBANÉ POD ZÁŠTITOU FAIRWEAR FOUNDATION, HOLANDSKEJ NEZÁVISLEJ ORGANIZÁCIE ZAMERANEJ NA CELOSVETOVÉ ZLEPŠENIE PRACOVNÝCH PODMIENOK ZAMESTNANCOV V ODEVNOM PRIEMYSLE. V INDICKÝCH TOVÁRŇACH, V KTORÝCH SA TEXTIL VYRÁBA SA DBÁ NA TO, ABY MALI PRACOVNÍCI VYTVORENÉ DOSTATOČNÉ PRACOVNÉ PODMIENKY, ZA SVOJU PRÁCU BOLI ODMEŇOVANÍ SPRAVODLIVO A ABY NEPODLIEHALI AKEJKOĽVEK DISKRIMINÁCII Z TITULU ICH POHLAVIA ALEBO NÁBOŽENSTVA.

 

Textil použvaný pri každom kúsku Značky SAVE ME je certifikovaný FAIR WEAR. Certifikáciu dodávateľa textilu je možné si overiť kliknutím na nižšie uvedené logo.

etické záväzky